Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Szkolenie online: RODO dla Managerów poziom zaawansowany

Celem szkolenia RODO poziom zaawansowany jest wprowadzenie w tematykę planowania ochrony danych osobowych w organizacji. W szczególności przeznaczone jest dla specjalistów zarówno działających w organizacji jak i wykonujących zadania zlecone w zakresie tworzenia i...