Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

 

 

 

„Be ESSA – bądź szczęśliwy” – Program lojalnościowy i poleceń ESSA – Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony.

Definicje

 

 • Wydarzenie ESSA – każde płatne wydarzenie ESSA w formie on-line i stacjonarnej.
 • Punkty ESSA – punkty przyznawane za zakupy w sklepach internetowych Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony w trybie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Organizator – Always More Monika Morzyńska, będąca właścicielem marki ESSA.
 • Polecający – osoba, która brała udział w co najmniej jednym wydarzeniu ESSA, dysponująca indywidualnym kodem polecenia wydanym na zasadach określonych w regulaminie, polecająca potencjalnemu Uczestnikowi udział w Wydarzeniu ESSA.
 • Uczestnik – osoba, która bierze udział w wydarzeniu ESSA z polecenia Polecającego i mająca uprawnienie do wykorzystania kodu lub korzystająca z wydarzenia z wykorzystaniem punktów na wydarzenie lub wykorzystaniem punktów na zniżki.
 • Korzyści – formy wykorzystania punktów programu. Korzyści według niniejszego Regulaminu oznaczają możliwość darmowego udziału w wydarzeniu lub obniżkę ceny po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów.
 • Voucher zniżkowy – voucher obniżający cenę w ramach Korzyści, który otrzymuje Polecający lub Uczestnik do dowolnego wykorzystania.
 • Limit Uczestników – nominalny limit uczestników wydarzenia.

Postanowienia ogólne

 

 1. Program rozpoczyna się w dniu 12 września 2023. 
 2. W programie lojalnościowym biorą udział osoby, które to zadeklarują.
 3. Deklaracja Polecającego odbywa się za pomocą e-maila wysłanego na adres biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl
 4. Po wysłaniu deklaracji Polecający otrzymuje indywidualny kod, który przekazuje Uczestnikowi.
 5. W przypadku przystąpienia do programu samodzielnie przez Uczestnika warunkiem rozpoczęcia naliczania punktów jest wpisanie w polu uwagi w zamówieniu frazy „Be ESSA”.
 6. Naliczenie punktów następuje po poprawnym rozliczeniu transakcji zakupu udziału w wydarzeniu ESSA. Zasady naliczania zniżek i punktów opisane są w kolejnym rozdziale.
 7. W przypadku rezygnacji z wydarzenia przez Uczestnika należne punkty zostają odjęte z konta Polecającego oraz konta Uczestnika.
 8. Gdy w tym czasie Polecający lub Uczestnik wykorzystał punkty do uzyskania zniżki lub udziału bezpłatnego, zostają one mu odjęte oraz może zostać obciążony różnicą lub pełną płatnością za udział w wydarzeniu. W tym zakresie ESSA będzie się kontaktować bezpośrednio.
 9. Uczestnik lub Polecający mogą wymienić swoje punkty na Korzyści.
 10. Korzyści nie łączą się ze sobą ani z żadną inną promocją i akcją w ESSA.
 11. Zniżkę, darmowy udział oraz naliczenie promocji z Polecenia można otrzymać tylko w przypadku zakupu udziału w wydarzeniu przez sklepy internetowe Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony.
 12. ESSA zastrzega, że udział Polecających i Uczestników w wydarzeniu ESSA w zamian za punkty może być limitowany i nie może przekroczyć 50% limitu Uczestników wydarzenia ESSA biorących udział na zasadach ogólnego zakupu udziału w wydarzeniu.
 13. W przypadku wydarzeń stacjonarnych, które wiążą się z kosztami logistycznymi wynajmu sali, cateringu i innych wydatków ESSA zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika wydarzenia tymi kosztami. Zostaną one przedstawione nie później niż 14 dni przed wydarzeniem ESSA.

Zbieranie i wykorzystanie punktów

 

 1. Punkty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie można zbierać jako Uczestnik lub jako Polecający.
 2. Punkty ważne są 24 miesiące od daty ich zgromadzenia.
 3. Niedozwolone jest użycie przez Polecającego własnego kodu w celu uzyskania punktów za uczestnictwo i za Polecenie.
 4. Uczestnik gromadzi punkty bezpośrednio na swoim koncie po każdorazowym wpisaniu w sekcji „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)” frazy „Be ESSA”. Pole to pojawia się po wybraniu płatności (przycisk „Przejdź do płatności”) i znajduje się na dole strony.
 5. Uczestnik ma prawo również do zniżki wysokości 7% na podstawie polecenia. W tym celu w polu „Kod kuponu” wpisuje kod podany przez Polecającego, a następnie klika przycisk „Wykorzystaj kupon”. Po stronie Uczestnika leży upewnienie się, że kwota zakupu została zmieniona o należny rabat.
 6. Punkty do konta Polecającego dopisywane są raz w tygodniu.
 7. Wykorzystanie punktów odbywa się na podstawie indywidualnego zamówienia Uczestnika przesłanego na adres biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl
 8. W mailu należy oznaczyć jaką wartość punktów Uczestnik chce wykorzystać i na jakie Wydarzenie ESSA.
 9. W mailu zwrotnym Uczestnik otrzyma indywidualny, jednorazowy kod przypisany do wskazanego Wydarzenia ESSA o wartości wyliczonej na podstawie tabeli.

Postanowienia końcowe

 

 1. Reklamacje do Programu rozpatrywane są tylko w zakresie związanym z programem, nie dotyczą Wydarzeń ESSA. Oznacza to, że na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie dotyczyć mogą tylko sposobu naliczenia punktów lub ich wykorzystania.
 2. Zwroty Uczestnictwa za punktu lub ze zniżkami nie są przewidziane, choć ESSA rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie. Kontakt w sprawie zwrotów i reklamacji: biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl.
 3. Zwrot uczestnictwa w terminie krótszym niż 21 dni przed wydarzeniem może zostać obciążony kosztami logistycznymi związanymi z marketingiem, promocją i organizacją wydarzenia liczonym per osoba.

Załącznik nr. 1 – Tabela punktów przyznawanych za udział w wydarzeniu dla Uczestnika obowiązująca do 31.12.2023

 • Webinar – 6
 • Warsztat – 9
 • Szkolenie 2 godzinne – 14
 • Szkolenie jednodniowe – 50
 • Szkolenie dwudniowe – 110
 • Ścieżka kształcenia – 950

Załącznik nr. 2 – Wartości punktów da Polecającego obowiązujący do 31.12.2023.

 • Polecający otrzymuje ½ wartości punktowej należnej Uczestnikowi za udział w Wydarzeniu ESSA
 • Polecający, który ukończył co najmniej jedną pełną ścieżkę kształcenia w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych otrzymuje punkty jak Uczestnik (w pełnym wymiarze).

Załącznik nr. 3 – Wartości voucherów zniżkowych za punkty.

 • 10 punktów – 20 złotych
 • 20 punktów – 40 złotych
 • 30 punktów – 60 złotych
 • 50 punktów – 110 złotych
 • 75 punktów – 165 złotych
 • 100 punktów – 240 złotych
 • 150 punktów – 390 złotych
 • 200 punktów – 520 złotych

UWAGA: punkty można wykorzystać tylko na opłacenie wydarzeń, nie mogą być wykorzystane do uiszczenia opłat administracyjnych, cateringu, czy innych związanych z organizacją wydarzenia.