Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony

 

POLITYKI COOKIES I PRYWATNOŚCI

 

Always More nr NIP 6292429947, jako wydawca niniejszego portalu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie szkoleniazbezpieczenstwa.pl . Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej lub odbiorcy, z wyjątkiem usługodawcy hostingu.

 

GROMADZENIE DANYCH

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

• publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, o ile zachodzi autoryzacja,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania http,
• kod odpowiedzi http,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
– w przypadku, gdy przejście do niniejszej strony nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony z zastrzeżeniem. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem.

 

MECHANIZM COOKIES NA STRONACH INTERNETOWYCH

 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.