Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony

 

ADMINISTRATOR I KONTAKT

 

Administratorem danych osobowych jest firma Always More Monika Morzyńska nr NIP 6292429947, która jest właścicielem marki ESSA – Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prezentacji naszej oferty szkoleniowej oraz realizacji szkoleń, webinarów, warsztatów. Ma to miejsce zarówno poprzez prezentowanie oferty szkoleń na naszej stronie internetowej, wysyłce ofert i informacji drogą elektroniczną, jak również w innych formach kontaktu, takich jak: targi, prezentacje szkoleń w firmie itp. Zgodnie z RODO jest to tzw. uzasadniony interes administratora (art 6.1.f.). Prosimy się nie obawiać, mimo, że podstawą nie jest ZGODA, mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej (ostatni punkt).

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Przetwarzamy dane:

  • adres e-mail, numer telefonu, w celach kontaktowych. E-mail do bieżącej korespondencji, numer telefonu ze względu na konieczność kontaktów związanych ze szkoleniami na wypadek problemów z dojazdem uczestnika bądź zalogowaniem się do platformy.
  • imię, nazwisko – do wystawienia certyfikatów.
  • adres do korespondencji – do celu wysyłki materiałów i certyfikatów drukowanych.
  • pozostałe dane jak NIP, adres firmy bądź zamieszkania – do celów wystawienia faktury.

 

ODBIORCY

 

Dane osobowe przekazujemy do odbiorców, którymi są firmy informatyczne, obsługujące nasze strony internetowe i pocztę elektroniczną. W wyborze tych firm kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Z każdą z nich posiadamy umowę powierzenia lub inny instrument prawny, w którym określone zostały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Pozostali odbiorcy to osoby i firmy realizujące dla nas usługi logistyczne i organizacyjne, takie jak dostarczenie materiałów (druk certyfikatów), wynajem sal szkoleniowych itp. Mogą się wyjątkowo pojawić inni odbiorcy, ale oni również podlegać będą ocenie z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa przekazanych danych.

 

CZAS PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe przetwarzamy do czasu ustania Państwa zainteresowania naszą ofertą, które wyrażone może być poprzez różne formy. Może to być wysłanie maila, zrezygnowanie z subskrypcji lub w jakiejkolwiek innej formie. Jakakolwiek forma jest dla nas równoznaczna z wyrażeniem sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, co skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem. Wyjątkiem może być przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków prawnych.

Dane w postaci imienia i nazwiska oraz wydarzeń, w jakich uczestniczyli państwo są również przechowywane do celu wystawienia duplikatu certyfikatu.

 

PAŃSTWA PRAWA

 

Mają Państwo wiele praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obejmują one:

  • Prawo do dostępu do danych – jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację, jakie dane, w jakim zakresie przetwarzamy. A w uzasadnionych przypadkach, jeśli dane zostały nam dostarczone przez Państwa, wysłać kopię danych.
  • Prawo do sprostowania danych – jeśli posiadane przez nas dane są niewłaściwe. Zachęcamy gorąco do natychmiastowej reakcji.
  • Prawo do usunięcia danych – tzw. prawo do bycia zapomnianym. Rozumiemy, że mogą Państwo już nie chcieć otrzymywać informacji. Niezwłocznie usuniemy wysyłając przed tą czynnością informację.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – decyzji o tym, żeby ograniczyć zakres, sposób i formy przetwarzania.
  • Prawo wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu – które powoduje, że nie będziemy danych już dłużej przetwarzać.

Jeśli jakakolwiek informacja opisana powyżej jest dla Państwa niejasna, prosimy o niezwłoczny kontakt i opisanie problemu. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo do skargi do organu nadzorczego.