Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony, a dokładniej European Safety & Security Academy (ESSA) jest marką własną firmy Always More. Jesteśmy firmą szkoleniowo-konsultingową z szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa, ochrony i obronności. Od wielu lat działamy na rynku światowym, dzieląc się wiedzą popartą praktyką oraz prowadząc liczne badania.

Naszą misją jest rozwój oraz profesjonalizacja sektora bezpieczeństwa w Polsce w oparciu o międzynarodowe standardy z holistycznym podejściem do bezpieczeństwa. Dostarczamy nowoczesnych rozwiązań, przedstawiamy bezpieczeństwo w nowym świetle i szkolimy na każdym etapie zawodowym. Nasze szkolenia opierają się na warsztacie i przyswajaniu nowej wiedzy poprzez wypracowanie konkretnych umiejętności.

Jako jedyna firma na świecie opracowaliśmy ścieżki rozwoju i kształcenia zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa, które ukończyło wielu Managerów z całego świata.

Nasze działania edukacyjne obejmują szkolenia, warsztaty, webinaria, projekty szkoleniowo – doradcze łączące szkolenia z konsultacjami i doradztwem oraz wydawnictwo naukowe.