Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

O wiodących koncepcjach personalnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyli jak zarządzać personelem, by unikać jego błędów?

Błędy pracownika, błędy kierownika, błędy… Błąd pracownika może powodować dla firmy dużą stratę, czasem nawet bardzo dużą. Błąd pracownika z działu bezpieczeństwa czy innej osoby, który wykonuje zadania dotyczące bezpieczeństwa może kosztować firmę zdecydowanie ZA...

Szacowanie i ocena w NIS 2 – analiza ryzyka, szacowanie, czy ocena?

Ryzyko w NIS 2 Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Security) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium UE wprowadza szereg wymagań w zakresie stosowanych rozwiązań organizacyjnych. Jednym z nich jest polityka analizy...

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dyrektywa CER: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych wprowadza szereg zmian związanych z organizacją bezpieczeństwa na ich obiektach. Odrębnie od poprzedniej regulacji, w tej...

Czasy budowania odporności organizacji (business resilience) – czym jest odporność i jak ją nabyć? 

,,Obyś żył w ciekawych czasach” - mówi chińskie przysłowie, choć czy pochodzi ono faktycznie z Chin, pozostaje kwestią sporną. Niewątpliwie właśnie w takich czasach żyjemy. W czasach, w których na pierwszy plan wysuwa się odporność.   Pandemia COVID19...

INNE SPOJRZENIE NA ROZWÓJ — szkolenia i możliwość rozwoju najbardziej pożądanymi benefitami na rynku pracy.

Szkolenia i rozwój, w tym budżety na tego rodzaju przedsięwzięcia nadal spychane są w firmach na dalszy plan. Pracodawcy zapominają, że czasy dynamicznie się zmieniają, rynek i konkurencja rozwija, a pracownicy często stoją w miejscu. Tymczasem personel jasno...

RÓŻNICE MIĘDZY KRYZYSEM I ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM – DWA OBLICZA KRYZYSU W ODNIESIENIU DO NOWEJ NORMY ISO 22361:2022. 

Z artykułu dowiesz się:   Czym jest kryzys – definicja kryzysu według normy ISO 22361:2022,  Poznasz różnice między kryzysem, a kryzysem w ujęciu ciągłości działania,  Dowiesz się czym jest ryzyko,  Co zrobić, kiedy wystąpiło ryzyko.  W ostatnim...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje? W poprzednim artykule zostało opisane ryzyko w NIS 2 - wymagania w zakresie szacowania i oceny ryzyka w kontekście świadczenia usług kluczowych. Dziś kilka słów o drugiej z...

AKTUALNOŚCI

AUDYT
BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO
FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI

ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM

ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dyrektywa CER: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych wprowadza szereg zmian związanych z organizacją bezpieczeństwa na ich obiektach. Odrębnie od poprzedniej regulacji, w tej...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

RYZYKO A PODATNOŚCI

RYZYKO A PODATNOŚCI

Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych...

SZKOLENIA W FORMIE E-LEARNINGU – JAK WYGLĄDAJĄ?

SZKOLENIA W FORMIE E-LEARNINGU – JAK WYGLĄDAJĄ?

Nowa rzeczywistość nauczyła nas korzystać z nowych narzędzi, a tym samym umożliwiła wejście na wyższy poziom w edukacji online. Dostęp do wiedzy jest na wyciągnięcie ręki, a nabycie nowych umiejętności z pomocą Internetu to już nasza codzienność. Czym jest e-learning,...

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dyrektywa CER: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych wprowadza szereg zmian związanych z organizacją bezpieczeństwa na ich obiektach. Odrębnie od poprzedniej regulacji, w tej...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

ALKOMATY A COMPLIANCE

ALKOMATY A COMPLIANCE

Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO,...

AUDYT WDROŻENIA RODO

AUDYT WDROŻENIA RODO

Audyt wdrożenia RODO – pozornie prosty temat, który sprawia wiele problemów. Najczęściej problemy te mają dwa powody: Różne rozumienie słowa „wdrożenie”;Różne rozumienie wymagań, zawartych w RODO. Przejdźmy przez nie po kolei. WDROŻENIE Wiele osób w branży uznaje...

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

Jedną z naszych usług audytorskich jest audyt wdrożeniowy. Nie różni się co do metod i form od innych audytów, wyróżnia go cel. Jest nim: Sprawdzenie poprawności wdrożenia. Zanim przejdziemy do omówienia form i metod audytu oraz tego, co podlega ocenie kilka zdań...

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących wiedzy, a zarazem funkcji managerskich realizowanych w stosunku wiedzy i kompetencji występujących w organizacji. Uwzględniając to podejście, system zarządzania wiedzą jest...

DOBRY AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – CZYM JEST?

DOBRY AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – CZYM JEST?

W trakcie ostatniego webinarium, z którego nagranie dostępne jest na naszym Facebooku, omówiliśmy audyty bezpieczeństwa, ich podział z punktu widzenia celu audytu, podział obszarów audytu (w tym też audytów) na branże, nazywając je audytem branżowym. Np. audyty RODO,...

REKOMENDACJE W AUDYCIE

REKOMENDACJE W AUDYCIE

Poprzedni artykuł dotyczący audytu RODO wzbudził ogromne zainteresowanie. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i kontynuować cykl. Zdajemy sobie sprawę, jak wielka presja ciąży na audytorach, szczególnie w kontekście ostatnio nakładanych kar przez organy...

AUDYT RODO

AUDYT RODO

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZADAJMY SOBIE PYTANIE CZYM JEST audyt? Według definicji ISO, audyt to: ,,Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. ‘’ Na...

RELACJA Z PRAKTYKI POSZKOLENIOWEJ

Nasi praktykanci ze ścieżki ECSSA – ESSA Certified Safety & Security Auditor (Certyfikowany przez Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony) kilka dni temu zakończyli pierwszą praktykę z audytu bezpieczeństwa. Obszar praktyk obejmował bezpieczeństwo i ochronę fizyczną...

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU

Szkolenie to organizowane jest przez Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony realizowane jest od 2007 roku. Jego ideą jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia dokumentacji, w tym między innymi Określania struktury dokumentów – począwszy od...

SZKOLENIE AUDYT BEZPIECZEŃSTWA Z PRAKTYKAMI

Najbliższa edycja szkolenia Audyt Bezpieczeństwa z praktykami. Z każdym szkoleniem staramy się zapewnić uczestnikom ESSA coraz wyższy poziom naszych usług. Tym razem przekazywaną wiedzę i ćwiczenia na szkoleniu postanowiliśmy poprzeć pracą zawodową. Co to oznacza?...

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Niespełna 2 tygodnie temu odbyło się szkolenie z Audytu Bezpieczeństwa. Jest to jedno ze szkoleń w ścieżkach kształcenia ECDPO (Certyfikowany Inspektor Danych Osobowych), ECSSM (Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony), ECSSA (Certyfikowany Audytor...

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA A RODO – OBOWIĄZKI IOD

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA A RODO – OBOWIĄZKI IOD

Publikacja porusza istotę audytu bezpieczeństwa w pracy i obowiązkach Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Artykuł został podzielony na III bloki tematyczne: Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynikające z RODO a związane z audytem bezpieczeństwa,Podstawy...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

ALKOMATY A COMPLIANCE

ALKOMATY A COMPLIANCE

Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO,...

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia...

CZY DROŻEJ OZNACZA LEPIEJ?

CZY DROŻEJ OZNACZA LEPIEJ?

Ostatnie kilka lat w branży ochrony upłynęło pod znakiem pozornego rozwoju branży m.in. na skutek zmian regulacji prawnych, dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy ochrony zaczęli dostawać większe wynagrodzenie, skończyły się stawki oscylujące wokół...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – SKĄD WIEDZIEĆ CO POTRZEBNE?

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – SKĄD WIEDZIEĆ CO POTRZEBNE?

Od wielu lat w branży bezpieczeństwa fizycznego mamy do czynienia z dziwną sytuacją związaną z tworzeniem założeń do systemów zarządzania oraz szukania wymagań wobec nich. Źródło tych wymagań możemy podzielić na: Klient tak chciał – często wskazywane wymaganie w...

ALKOMATY – CZY KODEKS PRACY TO WŁAŚCIWE „MIEJSCE”?

ALKOMATY – CZY KODEKS PRACY TO WŁAŚCIWE „MIEJSCE”?

W poprzednim artykule zdefiniowałem cel wdrożenia przepisów zezwalających na kontrolę stanu psychofizycznego pracownika z użyciem urządzeń lub innych form testów. Celowo nie używam słowa „alkomatów”, bo nie o to chodzi. Zaznaczyłem też, że celem wcale nie jest...

PROFESJONALIZACJA OCHRONY FIZYCZNEJ

PROFESJONALIZACJA OCHRONY FIZYCZNEJ

Nie tak dawno pisałem na łamach portalu Ochrona.pro o tym, że analiza zagrożeń w ochronie jest jak Yeti. Mityczny stwór, o którym wszyscy mówią, ale nikt go nie widział. Nie będę powielał artykułu, do którego odsyłam, przypomnę tylko najważniejsze kwestie: Analiza...

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących wiedzy, a zarazem funkcji managerskich realizowanych w stosunku wiedzy i kompetencji występujących w organizacji. Uwzględniając to podejście, system zarządzania wiedzą jest...

RÓŻNICA STANOWISK SECURITY MANAGER VS SZEF OCHRONY

RÓŻNICA STANOWISK SECURITY MANAGER VS SZEF OCHRONY

Security manager czy szef ochrony? Tłumacząc pierwszy tytuł na język polski, jest to dokładnie to samo. Jednak w praktyce przyjął się nieco inny podział: Security manager – to osoba odpowiadająca za ochronę firmy, zatrudniona w chronionej organizacji;Szef ochrony –...

ALKOMATY W ODNIESIENIU DO RODO

ALKOMATY W ODNIESIENIU DO RODO

Czwartkowe spotkanie na webinarze #RODOMANIAKÓW dotyczyło kontekstu przetwarzania danych osobowych. Wymaganie dotyczące jego zrozumienia pojawia się w kilku miejscach w przepisie. Niestety rzadko jest realizowane, mimo że jako taki pojawił się w wymaganiach np....

RELACJA Z PRAKTYKI POSZKOLENIOWEJ

Nasi praktykanci ze ścieżki ECSSA – ESSA Certified Safety & Security Auditor (Certyfikowany przez Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony) kilka dni temu zakończyli pierwszą praktykę z audytu bezpieczeństwa. Obszar praktyk obejmował bezpieczeństwo i ochronę fizyczną...

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – NOWE SZKOLENIE W ESSA

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – NOWE SZKOLENIE W ESSA

Od września ruszamy w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony z nowym, autorskim szkoleniem ,,Maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie”. Przez lata nasz Trener Grzegorz Krzemiński współpracował z największymi firmami na świecie wprowadzając ich w temat...

KOSZTY W BEZPIECZEŃSTWIE

KOSZTY W BEZPIECZEŃSTWIE

Koncepcja liczenia zyskowności inwestycji w bezpieczeństwo, która jest podstawą maksymalizacji zysku, nie jest niczym nowym. Nasz Trener, a jednocześnie autor przełomowego w tej dziedzinie szkolenia przedstawił tę koncepcję jako kompletny model na konferencji w...

EWOLUCJA WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

EWOLUCJA WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Systemy zarządzania bezpieczeństwem ewoluują i zmierzają w kierunku przeniesienia odpowiedzialności za stworzenie ram i zakresu systemów z prawo-twórcy (np. ustawodawcy) czy organizacji międzynarodowej (w przypadku ISO) na przedsiębiorcę. W przepisach czy normach...

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU

Szkolenie to organizowane jest przez Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony realizowane jest od 2007 roku. Jego ideą jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia dokumentacji, w tym między innymi Określania struktury dokumentów – począwszy od...

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY OCHRONY

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY OCHRONY

27 listopada 2018 ESSA przeprowadziła szkolenie Audyt Bezpieczeństwa Fizycznego, dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony. Szkolenie zostało uznane przez władze PIO za obowiązkowe do utrzymania tytułu Rzeczoznawcy PIO. Podstawą programową jest program szkolenia “Audyt...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – SKĄD WIEDZIEĆ CO POTRZEBNE?

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – SKĄD WIEDZIEĆ CO POTRZEBNE?

Od wielu lat w branży bezpieczeństwa fizycznego mamy do czynienia z dziwną sytuacją związaną z tworzeniem założeń do systemów zarządzania oraz szukania wymagań wobec nich. Źródło tych wymagań możemy podzielić na: Klient tak chciał – często wskazywane wymaganie w...

ALKOMATY – CZY ZAPISY PROJEKTU SĄ WŁAŚCIWE I POPRAWNE?

ALKOMATY – CZY ZAPISY PROJEKTU SĄ WŁAŚCIWE I POPRAWNE?

Dzisiejszy artykuł to już trzeci dotyczący projektu badania stanu psychofizycznego pracowników przy wykorzystaniu alkomatów. Spora część środowiska nazywa to badaniem trzeźwości. O tym, że nie jest to istotą, napisałem już w pierwszy artykule. Pracownik niesprawny...

ALKOMATY – CZY KODEKS PRACY TO WŁAŚCIWE „MIEJSCE”?

ALKOMATY – CZY KODEKS PRACY TO WŁAŚCIWE „MIEJSCE”?

W poprzednim artykule zdefiniowałem cel wdrożenia przepisów zezwalających na kontrolę stanu psychofizycznego pracownika z użyciem urządzeń lub innych form testów. Celowo nie używam słowa „alkomatów”, bo nie o to chodzi. Zaznaczyłem też, że celem wcale nie jest...

ALKOMATY – CZYLI CZY PRAWO JEST DLA PRAWA?

ALKOMATY – CZYLI CZY PRAWO JEST DLA PRAWA?

O nadmiarze „compliance” w życiu codziennym. Wiele osób mnie zna i wie doskonale, że mam dystans do prawników, szczególnie do osób tworzących prawo oraz dość często tych, którzy jego wykonanie nadzorują. W dużym skrócie- od lat obserwuję cel, jaki przyświeca działaniu...

AUDYT WDROŻENIA RODO

AUDYT WDROŻENIA RODO

Audyt wdrożenia RODO – pozornie prosty temat, który sprawia wiele problemów. Najczęściej problemy te mają dwa powody: Różne rozumienie słowa „wdrożenie”;Różne rozumienie wymagań, zawartych w RODO. Przejdźmy przez nie po kolei. WDROŻENIE Wiele osób w branży uznaje...

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

Jedną z naszych usług audytorskich jest audyt wdrożeniowy. Nie różni się co do metod i form od innych audytów, wyróżnia go cel. Jest nim: Sprawdzenie poprawności wdrożenia. Zanim przejdziemy do omówienia form i metod audytu oraz tego, co podlega ocenie kilka zdań...

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących wiedzy, a zarazem funkcji managerskich realizowanych w stosunku wiedzy i kompetencji występujących w organizacji. Uwzględniając to podejście, system zarządzania wiedzą jest...

BIA – „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”?

BIA – „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”?

W ramach szkoleń obejmujących warsztat „bezpiecznika” zawarliśmy kilka kluczowych przedsięwzięć. Ich celem jest zrozumienie myślenia opartego o ryzyko jako podstaw tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem. Analiza zagrożeń – dzień pierwszy szkolenia „Szacowanie...

ALKOMATY W ODNIESIENIU DO RODO

ALKOMATY W ODNIESIENIU DO RODO

Czwartkowe spotkanie na webinarze #RODOMANIAKÓW dotyczyło kontekstu przetwarzania danych osobowych. Wymaganie dotyczące jego zrozumienia pojawia się w kilku miejscach w przepisie. Niestety rzadko jest realizowane, mimo że jako taki pojawił się w wymaganiach np....

RELACJA Z PRAKTYKI POSZKOLENIOWEJ

Nasi praktykanci ze ścieżki ECSSA – ESSA Certified Safety & Security Auditor (Certyfikowany przez Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony) kilka dni temu zakończyli pierwszą praktykę z audytu bezpieczeństwa. Obszar praktyk obejmował bezpieczeństwo i ochronę fizyczną...

EWOLUCJA WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

EWOLUCJA WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Systemy zarządzania bezpieczeństwem ewoluują i zmierzają w kierunku przeniesienia odpowiedzialności za stworzenie ram i zakresu systemów z prawo-twórcy (np. ustawodawcy) czy organizacji międzynarodowej (w przypadku ISO) na przedsiębiorcę. W przepisach czy normach...

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU

DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU

Szkolenie to organizowane jest przez Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony realizowane jest od 2007 roku. Jego ideą jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia dokumentacji, w tym między innymi Określania struktury dokumentów – począwszy od...

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dyrektywa CER: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych wprowadza szereg zmian związanych z organizacją bezpieczeństwa na ich obiektach. Odrębnie od poprzedniej regulacji, w tej...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

RYZYKO A PODATNOŚCI

RYZYKO A PODATNOŚCI

Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych...

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia...

CZY DROŻEJ OZNACZA LEPIEJ?

CZY DROŻEJ OZNACZA LEPIEJ?

Ostatnie kilka lat w branży ochrony upłynęło pod znakiem pozornego rozwoju branży m.in. na skutek zmian regulacji prawnych, dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy ochrony zaczęli dostawać większe wynagrodzenie, skończyły się stawki oscylujące wokół...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – SKĄD WIEDZIEĆ CO POTRZEBNE?

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – SKĄD WIEDZIEĆ CO POTRZEBNE?

Od wielu lat w branży bezpieczeństwa fizycznego mamy do czynienia z dziwną sytuacją związaną z tworzeniem założeń do systemów zarządzania oraz szukania wymagań wobec nich. Źródło tych wymagań możemy podzielić na: Klient tak chciał – często wskazywane wymaganie w...

O CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SŁÓW KILKA…

O CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SŁÓW KILKA…

Zarządzanie ciągłością działania, czyli BCM – businsess conitnuity management to grupa przedsięwzięć, których celem jest przetrwanie organizacji, gdy nie wszystko dzieje się tak, jak zostało zaplanowane. Aby jednak mówić o ciągłości działania w ujęciu systemowym,...

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

Jedną z naszych usług audytorskich jest audyt wdrożeniowy. Nie różni się co do metod i form od innych audytów, wyróżnia go cel. Jest nim: Sprawdzenie poprawności wdrożenia. Zanim przejdziemy do omówienia form i metod audytu oraz tego, co podlega ocenie kilka zdań...

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących wiedzy, a zarazem funkcji managerskich realizowanych w stosunku wiedzy i kompetencji występujących w organizacji. Uwzględniając to podejście, system zarządzania wiedzą jest...

BIA – „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”?

BIA – „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”?

W ramach szkoleń obejmujących warsztat „bezpiecznika” zawarliśmy kilka kluczowych przedsięwzięć. Ich celem jest zrozumienie myślenia opartego o ryzyko jako podstaw tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem. Analiza zagrożeń – dzień pierwszy szkolenia „Szacowanie...

ANALIZA RYZYKA – JAK DOKUMENTOWAĆ?

ANALIZA RYZYKA – JAK DOKUMENTOWAĆ?

Szacowanie i ocena ryzyka jest jednym z istotniejszych działań w systemach zarządzania bezpieczeństwem. Jest fundamentem, dostarczając danych do podejmowania decyzji o poziomie akceptacji ryzyka lub wręcz wycofaniu się z konkretnych działań. W przypadku zaakceptowania...

RÓŻNICA STANOWISK SECURITY MANAGER VS SZEF OCHRONY

RÓŻNICA STANOWISK SECURITY MANAGER VS SZEF OCHRONY

Security manager czy szef ochrony? Tłumacząc pierwszy tytuł na język polski, jest to dokładnie to samo. Jednak w praktyce przyjął się nieco inny podział: Security manager – to osoba odpowiadająca za ochronę firmy, zatrudniona w chronionej organizacji;Szef ochrony –...

BUSINESS IMPACT ANALYSIS – ANALIZA WPŁYWU NA BIZNES

BUSINESS IMPACT ANALYSIS – ANALIZA WPŁYWU NA BIZNES

„BUSINESS RESILIENCE”. Obecnie trwający kryzys związany z koronawirusem zmusił wiele organizacji do przeglądu swoich procedur związanych z zarządzaniem kryzysem, ciągłością działania i powoli kieruje w stronę myślenia o odporności i trwałości organizacji. Business...

KORONAWIRUS I ŚRODKI OCHRONNE

KORONAWIRUS I ŚRODKI OCHRONNE

W ostatni wtorek wspólnie z naszymi partnerami Kryzysowo.pl i Szefem Utrzymania Ruchu przeprowadziliśmy webinar “Ustawa o koronawirusie? Nie dla produkcji”. Webinar spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, a informacje zwrotne wskazały na uznanie wysokiego poziomu...

KORONAWIRUS – ŹRÓDŁO PANIKI

KORONAWIRUS – ŹRÓDŁO PANIKI

W ostatnim czasie na całym świecie możemy zaobserwować coraz większą panikę związaną z wirusem COVID-19, czyli koronawirusem. Co ciekawe panika może być skutkiem procesu, który nazywam potocznie “pauperyzacją (ubożeniem) wiedzy” o której pisałem na LinkedIn w...

KORONAWIRUS – ANALIZA RYZYKA

KORONAWIRUS – ANALIZA RYZYKA

W ostatnim czasie koronawirus stał się powodem do ogromnej paniki na całym świecie. Akcja informacyjna ze strony służb i organizacji w jednych krajach bywa lepsza w innych gorsza. Wzmaga to obawy do poziomu strachu czy nawet paniki, co może doprowadzić do większego...

RELACJA Z PRAKTYKI POSZKOLENIOWEJ

Nasi praktykanci ze ścieżki ECSSA – ESSA Certified Safety & Security Auditor (Certyfikowany przez Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony) kilka dni temu zakończyli pierwszą praktykę z audytu bezpieczeństwa. Obszar praktyk obejmował bezpieczeństwo i ochronę fizyczną...

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – NOWE SZKOLENIE W ESSA

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – NOWE SZKOLENIE W ESSA

Od września ruszamy w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony z nowym, autorskim szkoleniem ,,Maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie”. Przez lata nasz Trener Grzegorz Krzemiński współpracował z największymi firmami na świecie wprowadzając ich w temat...

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dyrektywa CER: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych wprowadza szereg zmian związanych z organizacją bezpieczeństwa na ich obiektach. Odrębnie od poprzedniej regulacji, w tej...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

RYZYKO A PODATNOŚCI

RYZYKO A PODATNOŚCI

Zarządzanie ryzykiem, za sprawą coraz częściej wymaganego myślenia opartego o ryzyko, staje się tematem numer 1. Coraz więcej standardów, ale również i przepisów wskazuje na konieczność wdrażania rozwiązań zależnych od stopnia ryzyka. W publikacjach i przepisach tych...

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

KONTEKST ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE LINII BIZNESOWYCH

W 2009 roku została wydana pierwsza norma ISO 31000:2009 Zasady i wytyczne (tytuł polski), tym samym wprowadzając pojęcie tzw. kontekstu organizacji. Dzieląc go na kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. W dużym uproszczeniu kontekst organizacji to próba zrozumienia...

CZY DROŻEJ OZNACZA LEPIEJ?

CZY DROŻEJ OZNACZA LEPIEJ?

Ostatnie kilka lat w branży ochrony upłynęło pod znakiem pozornego rozwoju branży m.in. na skutek zmian regulacji prawnych, dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy ochrony zaczęli dostawać większe wynagrodzenie, skończyły się stawki oscylujące wokół...

O CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SŁÓW KILKA…

O CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SŁÓW KILKA…

Zarządzanie ciągłością działania, czyli BCM – businsess conitnuity management to grupa przedsięwzięć, których celem jest przetrwanie organizacji, gdy nie wszystko dzieje się tak, jak zostało zaplanowane. Aby jednak mówić o ciągłości działania w ujęciu systemowym,...

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

SZKOLENIE, WDROŻENIE CZY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ?

Jedną z naszych usług audytorskich jest audyt wdrożeniowy. Nie różni się co do metod i form od innych audytów, wyróżnia go cel. Jest nim: Sprawdzenie poprawności wdrożenia. Zanim przejdziemy do omówienia form i metod audytu oraz tego, co podlega ocenie kilka zdań...

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących wiedzy, a zarazem funkcji managerskich realizowanych w stosunku wiedzy i kompetencji występujących w organizacji. Uwzględniając to podejście, system zarządzania wiedzą jest...

BIA – „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”?

BIA – „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”?

W ramach szkoleń obejmujących warsztat „bezpiecznika” zawarliśmy kilka kluczowych przedsięwzięć. Ich celem jest zrozumienie myślenia opartego o ryzyko jako podstaw tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem. Analiza zagrożeń – dzień pierwszy szkolenia „Szacowanie...

ANALIZA RYZYKA – JAK DOKUMENTOWAĆ?

ANALIZA RYZYKA – JAK DOKUMENTOWAĆ?

Szacowanie i ocena ryzyka jest jednym z istotniejszych działań w systemach zarządzania bezpieczeństwem. Jest fundamentem, dostarczając danych do podejmowania decyzji o poziomie akceptacji ryzyka lub wręcz wycofaniu się z konkretnych działań. W przypadku zaakceptowania...

BUSINESS IMPACT ANALYSIS – ANALIZA WPŁYWU NA BIZNES

BUSINESS IMPACT ANALYSIS – ANALIZA WPŁYWU NA BIZNES

„BUSINESS RESILIENCE”. Obecnie trwający kryzys związany z koronawirusem zmusił wiele organizacji do przeglądu swoich procedur związanych z zarządzaniem kryzysem, ciągłością działania i powoli kieruje w stronę myślenia o odporności i trwałości organizacji. Business...

KORONAWIRUS I ŚRODKI OCHRONNE

KORONAWIRUS I ŚRODKI OCHRONNE

W ostatni wtorek wspólnie z naszymi partnerami Kryzysowo.pl i Szefem Utrzymania Ruchu przeprowadziliśmy webinar “Ustawa o koronawirusie? Nie dla produkcji”. Webinar spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, a informacje zwrotne wskazały na uznanie wysokiego poziomu...

KORONAWIRUS – ŹRÓDŁO PANIKI

KORONAWIRUS – ŹRÓDŁO PANIKI

W ostatnim czasie na całym świecie możemy zaobserwować coraz większą panikę związaną z wirusem COVID-19, czyli koronawirusem. Co ciekawe panika może być skutkiem procesu, który nazywam potocznie “pauperyzacją (ubożeniem) wiedzy” o której pisałem na LinkedIn w...

KORONAWIRUS – ANALIZA RYZYKA

KORONAWIRUS – ANALIZA RYZYKA

W ostatnim czasie koronawirus stał się powodem do ogromnej paniki na całym świecie. Akcja informacyjna ze strony służb i organizacji w jednych krajach bywa lepsza w innych gorsza. Wzmaga to obawy do poziomu strachu czy nawet paniki, co może doprowadzić do większego...

RELACJA Z PRAKTYKI POSZKOLENIOWEJ

Nasi praktykanci ze ścieżki ECSSA – ESSA Certified Safety & Security Auditor (Certyfikowany przez Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony) kilka dni temu zakończyli pierwszą praktykę z audytu bezpieczeństwa. Obszar praktyk obejmował bezpieczeństwo i ochronę fizyczną...

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – NOWE SZKOLENIE W ESSA

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – NOWE SZKOLENIE W ESSA

Od września ruszamy w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony z nowym, autorskim szkoleniem ,,Maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie”. Przez lata nasz Trener Grzegorz Krzemiński współpracował z największymi firmami na świecie wprowadzając ich w temat...

KOSZTY W BEZPIECZEŃSTWIE

KOSZTY W BEZPIECZEŃSTWIE

Koncepcja liczenia zyskowności inwestycji w bezpieczeństwo, która jest podstawą maksymalizacji zysku, nie jest niczym nowym. Nasz Trener, a jednocześnie autor przełomowego w tej dziedzinie szkolenia przedstawił tę koncepcję jako kompletny model na konferencji w...

EWOLUCJA WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

EWOLUCJA WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Systemy zarządzania bezpieczeństwem ewoluują i zmierzają w kierunku przeniesienia odpowiedzialności za stworzenie ram i zakresu systemów z prawo-twórcy (np. ustawodawcy) czy organizacji międzynarodowej (w przypadku ISO) na przedsiębiorcę. W przepisach czy normach...

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje? W poprzednim artykule zostało opisane ryzyko w NIS 2 - wymagania w zakresie szacowania i oceny ryzyka w kontekście świadczenia usług kluczowych. Dziś kilka słów o drugiej z...

ALKOMATY A COMPLIANCE

ALKOMATY A COMPLIANCE

Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO,...