Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

CERTYFIKOWANY MANAGER ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA I KRYZYSAMI

Ścieżka rozwoju i kształcenia zawodowego CertyfikowanyManager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami została złożona z autorskich szkoleń Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony, w taki sposób, aby dostarczała możliwie najbardziej praktycznej i użytkowej wiedzy, zgodnej z międzynarodowymi standardami.

 • Cel ukończenia ścieżki
  Celem ukończenia ścieżki rozwoju i kształcenia zawodowego jest nabycie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego.
 • Szkolenia ze ścieżki
  - Ochrony danych osobowych – RODO,
  - Ochrony przeciwpożarowej,
  - Bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - - Zarządzanie incydentami,
  - Zarządzanie ciągłością działania,
  - Zarządzanie kryzysowe,
  - Komunikacja kryzysowa,
  - Analiza wpływu na biznes.
  - Personel bezpieczeństwa,
  - Dokumentacja bezpieczeństwa,
  - Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie. -
 • Czas na ukończenie ścieżki
  Ukończenie ściężki możliwe jest w czasie minimum 3 miesięcy. Uczestnik może rozłożyć odbycie wszystkich szkoleń w czasie roku od rozpoczęcia pierwszego szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe - jak wyglądają?
  Materiał szkoleniowy składa się z 2 części, dostarczonych przed
  i po szkoleniu:

  Część I złożoną z materiału merytorycznego oraz zestawu ćwiczeń uczestnik otrzymuje przed szkoleniem.

  Część II złożoną z norm, aktów prawnych, wypełnionych
  z Trenerem ćwiczeń, prezentacji oraz materiałów dodatkowych uczestnik otrzymuje do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
 • Międzynarodowy certyfikat po ścieżce
  Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu każdego szkolenia. Ścieżka zakończona jest uzyskaniem certyfikatu końcowego Certyfikowanego Managera Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami, w którym uwzględnione są nabyte i wypracowane umiejętności w języku polskim oraz angielskim.
 • Kim jest Trener?
  Trenerem jest ekspert w zarządzaniu bezpieczeństwem z ponad 25-letnim stażem. Więcej o Trenerze w szczegółach każdego szkolenia.
 • Dodatkowe informacje
  Więcej informacji w Informatorze do pobrania na dole strony.
Cel ukończenia ścieżki

Celem ukończenia ścieżki rozwoju i kształcenia zawodowego jest nabycie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego.

Szkolenia ze ścieżki

– Ochrony danych osobowych – RODO,
– Ochrony przeciwpożarowej,
– Bezpieczeństwa i higieny pracy,
– Zarządzanie incydentami,
– Zarządzanie ciągłością działania,
– Zarządzanie kryzysowe,
– Komunikacja kryzysowa,
– Analiza wpływu na biznes,
– Personel bezpieczeństwa,
– Dokumentacja bezpieczeństwa,
– Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie.

Czas na ukończenie ścieżki

Ukończenie ścieżki możliwe jest w czasie minimum 3 miesięcy. Uczestnik może rozłożyć odbycie wszystkich szkoleń w czasie roku od rozpoczęcia pierwszego szkolenia.

Materiały szkoleniowe - jak wyglądają?

Materiał szkoleniowy składa się z 2 części, dostarczonych przed i po szkoleniu:

Część I złożoną z materiału merytorycznego oraz zestawu ćwiczeń uczestnik otrzymuje przed szkoleniem.

Część II złożoną z norm, aktów prawnych, wypełnionych z Trenerem ćwiczeń, prezentacji oraz materiałów dodatkowych uczestnik otrzymuje do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Międzynarodowy certyfikat po ścieżce

Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu każdego szkolenia. Ścieżka zakończona jest uzyskaniem certyfikatu końcowego Certyfikowanego Managera Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami, w którym uwzględnione są nabyte i wypracowane umiejętności w języku polskim oraz angielskim.

Kim jest Trener?

Trenerem jest ekspert w zarządzaniu bezpieczeństwem z ponad 25-letnim stażem. Więcej o Trenerze w szczegółach każdego szkolenia.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji w Informatorze do pobrania na dole strony.

CZAS TRWANIA

min. 3 miesiące – maks. rok*

*ścieżkę należy ukończyć maksymalnie
w ciągu roku.

CENA ŚCIEŻKI

cena ścieżki kształcenia w formie on-line: 9000 zł netto +23% VAT

cena ścieżki kształcenia w formie stacjonarnej ustalana indywiduwalnie.

TERMIN ROZPOCZĘCIA

zapraszamy do kontaktu mailowego.

ZAPISZ SIĘ NA ŚCIEŻKĘ

BIURO@SZKOLENIAZBEZPIECZENSTWA.PL

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU,
ABY KUPIĆ ŚCIEŻKĘ

 

BLOG

Dowiedz się więcej na
temat ścieżki kształcenia

 • Plan zarządzania ciagłością działania.
 • Esencja ciągłości działania.
 • Zarządzanie kryzysowe, czyli jakie?