Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Prawo karne i wykroczeń dla managerów

UWAGA! Termin wrześniowy, jest jedynym terminem w tym roku kalendarzowym! Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu jeszcze w tym roku, nie zwlekaj z zakupem! Zdecydowany? To na zakupy! Możesz też: […]