Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Szkolenie: Dokumentacja bezpieczeństwa

650,00  + VAT

Opis

Jednodniowe szkolenie wchodzące w skład szkoleń Organizacji bezpieczeństwa. Prowadzone w formie interaktywnego wykładu łączonego z warsztatem. Podczas szkolenia Uczestnik otrzymuje pełen pakiet druków i dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy.

Celem szkolenia Dokumentacja Bezpieczeństwa jest kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania dokumentacją w systemowych rozwiązaniach w bezpieczeństwa. Dokumentacja bezpieczeństwa w rozumieniu tego szkolenia to wszelkie regulacje dedykowane bezpieczeństwu, takie jak polityki, instrukcje czy procedury.

Prócz wiedzy z zakresu tworzenia, nadzoru oraz aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych.

Zobacz pełną informację o szkoleniu: Dokumentacja bezpieczeństwa

Może spodoba się również…