Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Szkolenie: Komunikacja kryzysowa

650,00  + VAT

Szkolenie: Komunikacja kryzysowa, 5 sierpnia 2020, 10:00-16:00

Opis

Jednodniowe szkolenie online Komunikacja kryzysowa prowadzone na żywo przez Trenera w małej 5 osobowej grupie Uczestników.

Celem szkolenia Komunikacja Kryzysowa jest nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Istotnym elementem w szkoleniu jest pokazanie powiązań między wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami komunikacji i zależności między nimi mogą skutkować postrzeganiem zdarzeń kryzysowych. Kluczowe też jest, aby rozumieć że jedna informacja przekazywana będzie do osób o różnym poziomie wykształcenia, rozumienia, ale też i różnych relacjach z podmiotem, którego dotyczy incydent czy kryzys.

Niebywale ważnym aspektem w komunikacji kryzysowej jest obrona informacyjna. Może być aktywna i pasywna, oparta o narzędzia mniej lub bardziej sformalizowane. Aby dobrać właściwe narzędzia konieczna jest kontrola mediów (media scrutiny).

Więcej o szkoleniu: Komunikacja kryzysowa

Może spodoba się również…