Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Promocja!

Warsztat: DPIA w RODO

225,00  + VAT

Opis

Warsztat online DPIA w RODO prowadzony na żywo.

Celem warsztatu “DPIA – ocena wpływu na ochronę danych w RODO” jest wypracowanie umiejętności prowadzenia analizy wpływu na ochronę danych osobowych. Podmioty, w których wymagana jest ocena to administratorzy oraz procesorzy, których procesy przetwarzania:

  • Zostały wskazane w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie operacji przetwarzania danych dla których DPIA jest wymagana;
  • Spełniają kryteria z przepisów prawa, art. 35 RODO.

W ramach warsztatu przepracowane zostaną analizy wpływu na ochronę danych w dwóch modelach:

  • Modelu proponowanym przez francuski organ nadzorczy CNIL, na narzędziu PIA. Model i narzędzie są akceptowane przez polski organ nadzorczy.
  • Modelu proponowanym przez brytyjski organ nadzorczy – ICO, jako rozwiązanie nie wymagające stosowania aplikacji.

Uwaga: warsztat ma formułę praktyczną, w której prowadzący prezentuje wykonanie czynności związanych z tematem warsztatu. Wymagana jest co najmniej minimalna wiedza z zakresu RODO i ochrony danych osobowych. 

Program oraz informacje o prowadzącym: Warsztat: DPIA w RODO

Może spodoba się również…