Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Warsztat – ścieżka kształcenia: wdrożenie NIS 2 płatność miesięczna

1.200,00  + VAT

Warsztat – ścieżka kształcenia: wdrożenie NIS 2 płatności miesięczne.

Opis

Warsztat – ścieżka kształcenia: wdrożenie NIS 2 płatność miesięczna.