Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE

Szkolenie dostarcza wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej, która dobrze opracowana i wykorzystana wskaże zyski uzysane przez dział bezpieczeństwa. Jeśli poszukujesz sposobu na uzasadnienie
ponoszonych nakładów na bezpieczeństwo i zyskowności projektów, podczas szkolenia znajdziesz i wypracujesz na to sposób.

 • Czego dotyczy szkolenie?
  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności z zakresu rachunkowości i rachunkowości zarządczej, która pozwoli wskazać zyski, uzyskane przez dział bezpieczeństwa, zmaksymalizować je oraz ograniczyć nakłady kosztów.
 • Zamierzone efekty po szkoleniu
  Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił określić cele systemów zarządzania wiedzą, wskazać i zdefiniować podstawowe źródła potrzeb szkoleniowych. Określić cele szkoleń oraz wskazać różnice między szkoleniem teoretycznym i praktycznym. Zdefiniować podstawowe formy i metody szkoleń, wskazać zasady ewaluacji (oceny) skuteczności szkoleń, zaprojektować szkolenia oraz zaprojektować metody oceny szkoleń.
 • Ramowy program szkolenia
  - Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (managerskiej),
  - Podstawowe terminy,
  - Wstęp do loss prevention,
  - Koszty w bezpieczeństwie, Ile kosztuje bezpieczeństwo?
  - Ćwiczenie: identyfikacja zadań personelu bezpieczeństwa,
  - Ile kosztuje incydent?
  - Ćwiczenie: wyliczenie kosztu referencyjnego incydentu,
  - Optymalizacja procesów bezpieczeństwa:
  - Ćwiczenie: projekt optymalizacyjny,
  - Inwestycje w bezpieczeństwie:
  - Ćwiczenie: porównanie projektu optymalizacyjnego do obecnego stanu, z wykorzystaniem wcześniejszych ćwiczeń.
 • Materiały szkoleniowe - jak wyglądają?
  Materiał szkoleniowy składa się z 2 części, dostarczonych przed
  i po szkoleniu:

  Część I złożoną z materiału merytorycznego oraz zestawu ćwiczeń uczestnik otrzymuje przed szkoleniem.

  Część II złożoną z norm, aktów prawnych, wypełnionych
  z Trenerem ćwiczeń, prezentacji oraz materiałów dodatkowych uczestnik otrzymuje do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
 • Międzynarodowy certyfikat po szkoleniu
  Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu w języku polskim oraz angielskim, w oparciu o międzynarodowe standardy.
 • Kim jest Trener?
  Doświadczony manager i audytor bezpieczeństwa z ponad
  25-letnim stażem.

  Trener posiada m.in. wykształcenie kierunkowe w specjalności rachunkowość i finanse, co pozwala mu swobodnie dyskutować
  o kosztach, nakładach i zyskach z bezpieczeństwa z dyrektorami finansowymi i zarządami. Wiedzę i doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa i zarządzania finansami przełożył na dwa główne projekty w tym obszarze, nad którymi pracuje od ponad 10 lat. Jest to praca nad realnym kosztem incydentu oraz projekty inwestycyjne w bezpieczeństwie, co wykorzystał w praktyce między innymi przy kryzysach wywołanych huraganem Gaston.
 • Ścieżki rozwoju zawodowego
  Szkolenie polecane dla osób kończących ścieżki kształcenia:

  Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony,

  Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania
  i Kryzysami.
Czego dotyczy szkolenie?

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności z zakresu rachunkowości i rachunkowości zarządczej, która pozwoli wskazać zyski, uzyskane przez dział bezpieczeństwa, zmaksymalizować je oraz ograniczyć nakłady kosztów.

Zamierzone efekty po szkoleniu

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił określić cele systemów zarządzania wiedzą, wskazać i zdefiniować podstawowe źródła potrzeb szkoleniowych. Określić cele szkoleń oraz wskazać różnice między szkoleniem teoretycznym i praktycznym. Zdefiniować podstawowe formy i metody szkoleń, wskazać zasady ewaluacji (oceny) skuteczności szkoleń, zaprojektować szkolenia oraz zaprojektować metody oceny szkoleń.

Ramowy program szkolenia

– Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (managerskiej),
– Podstawowe terminy,
– Wstęp do loss prevention,
– Koszty w bezpieczeństwie, Ile kosztuje bezpieczeństwo?
– Ćwiczenie: identyfikacja zadań personelu bezpieczeństwa,
– Ile kosztuje incydent?
– Ćwiczenie: wyliczenie kosztu referencyjnego
incydentu,
– Optymalizacja procesów bezpieczeństwa:
– Ćwiczenie: projekt optymalizacyjny,
– Inwestycje w bezpieczeństwie:
– Ćwiczenie: porównanie projektu optymalizacyjnego do
obecnego stanu, z wykorzystaniem wcześniejszych
ćwiczeń.

Materiały szkoleniowe - jak wyglądają?

Materiał szkoleniowy składa się z 2 części, dostarczonych przed i po szkoleniu:

Część I złożoną z materiału merytorycznego oraz zestawu ćwiczeń uczestnik otrzymuje przed szkoleniem.

Część II złożoną z norm, aktów prawnych, wypełnionych z Trenerem ćwiczeń, prezentacji oraz materiałów dodatkowych uczestnik otrzymuje do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Międzynarodowy certyfikat po szkoleniu

Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu w języku polskim oraz angielskim, w oparciu o międzynarodowe standardy.

Kim jest Trener?

Doświadczony manager i audytor bezpieczeństwa z ponad 25-letnim stażem. Trener posiada m.in. wykształcenie kierunkowe w specjalności rachunkowość i finanse, co pozwala mu swobodnie dyskutować o kosztach, nakładach i zyskach z bezpieczeństwa z dyrektorami finansowymi i zarządami. Wiedzę i doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa i zarządzania finansami przełożył na dwa główne projekty w tym obszarze, nad którymi pracuje od ponad 10 lat. Jest to praca nad realnym kosztem incydentu oraz projekty inwestycyjne w bezpieczeństwie, co wykorzystał w praktyce między innymi przy kryzysach wywołanych huraganem Gaston.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Szkolenie polecane dla osób kończących ścieżki kształcenia:

– Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony,
– Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami.

CZAS TRWANIA

1 dzień (7 godzin)

CENA SZKOLENIA

Szkolenie on-line: 650 zł netto
Szkolenie stacjonarne: 950 zł netto

(+23%VAT)

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

skontaktuj się z nami poprzez e-mail: biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl, aby uzyskać termin szkolenia.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

BIURO@SZKOLENIAZBEZPIECZENSTWA.PL

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU,
ABY KUPIĆ SZKOLENIE

 

BLOG

Dowiedz się więcej na
temat dokumentacji

 • Czym jest maksymalizacja zysków?
 • Jak policzyć bezpieczeństwo?