Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

SZACOWANIE I OCENA RYZYKA

Celem szkolenia Szacowanie i Ocena Ryzyka jest wypracowanie umiejętności związanych z szacowaniem i oceną jako bardzo istotnego elementu wszystkich systemów zarządzania bezpieczeństwem.

 • Czego dotyczy szkolenie?
  Uczestnicy zdobędą branżową wiedzę opartą m.in. o standardy międzynarodowe – ISO 31000, ISO 27005, BS 12100, z zakresu analizy zagrożeń oraz szacowania i oceny ryzyka jako procesu. Zostaną zapoznani z głównymi wymaganiami dla analiz i ocen w zakresie ochrony PPOŻ., BHP, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych oraz wypracują konkretne umiejętności przedstawione w zamierzonych efektach szkolenia.
 • Zamierzone efekty po szkoleniu
  Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił określić cele prowadzonej oceny ryzyka, dobrać zespół, określić źródła informacji o zagrożeniach. Określić źródła informacji dotyczących skutków oraz opracować skalę prawdopodobieństwa i skalę skutku. Dokumentować przebieg, tworząc właściwe dokumenty z realizacji oceny. Przygotować materiały na okresową ocenę ryzyka. Wskazać właścicieli ryzyka w organizacji, na podstawie struktury, statutu lub regulaminu.
 • Ramowy program szkolenia
  - Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem,
  - Przegląd standardów i norm,
  - Różnice między analizą zagrożeń a analizą ryzyka,
  - Ryzyko w ujęciu strategicznym i operacyjnym – klasyfikacja skutków,
  - Wymagania prawne w zakresie analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka,
  - Źródła i przyczyny – identyfikacja,
  - Podatności zasobów i procesów,
  - Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ryzyka – formy i metody zabezpieczeń,
  - Mitygacja ryzyka,
  - Klasyczne i nowoczesne metody postępowania z ryzykiem,
  - Ryzyko w ujęciu pozytywnym – szanse i mocne strony,
  - Ryzyka resztkowe — cząstkowe, czyli co pozostało po wdrożeniu zabezpieczeń?
 • Materiały szkoleniowe - jak wyglądają?
  Materiał szkoleniowy składa się z 2 części, dostarczonych przed
  i po szkoleniu:

  Część I złożoną z materiału merytorycznego oraz zestawu ćwiczeń uczestnik otrzymuje przed szkoleniem.

  Część II złożoną z norm, aktów prawnych, wypełnionych
  z Trenerem ćwiczeń, prezentacji oraz materiałów dodatkowych uczestnik otrzymuje do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
 • Międzynarodowy certyfikat po szkoleniu
  Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu w języku polskim oraz angielskim, w oparciu o międzynarodowe standardy.
 • Kim jest Trener?
  Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem od ponad 25 lat. W obszarze zarządzania ryzykiem realizował projekty zarówno w bezpieczeństwem publicznym, jak i prywatnym. Wdrażał systemowe rozwiązania oparte o wymagania norm ISO, BS oraz wymagania prawne w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Ścieżki rozwoju zawodowego
  Szacowanie i ocena ryzyka wchodzi w skład szkoleń ścieżki kształcenia zawodowego i rozwoju:

  - Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony, -Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony, - Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, - Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania
  i Kryzysami.
Czego dotyczy szkolenie?

Uczestnicy zdobędą branżową wiedzę opartą m.in. o standardy międzynarodowe – ISO 31000, ISO 27005, BS 12100, z zakresu analizy zagrożeń oraz szacowania i oceny ryzyka jako procesu. Zostaną zapoznani z głównymi wymaganiami dla analiz i ocen w zakresie ochrony PPOŻ., BHP, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych oraz wypracują konkretne umiejętności przedstawione w zamierzonych efektach szkolenia.

Zamierzone efekty po szkoleniu

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił określić cele prowadzonej oceny ryzyka, dobrać zespół, określić źródła informacji o zagrożeniach. Określić źródła informacji dotyczących skutków oraz opracować skalę prawdopodobieństwa i skalę skutku. Dokumentować przebieg, tworząc właściwe dokumenty z realizacji oceny. Przygotować materiały na okresową ocenę ryzyka. Wskazać właścicieli ryzyka w organizacji, na podstawie struktury, statutu lub regulaminu.

Ramowy program szkolenia

– Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem,
– Przegląd standardów i norm,
– Różnice między analizą zagrożeń a analizą ryzyka,
– Ryzyko w ujęciu strategicznym i operacyjnym – klasyfikacja skutków,
– Wymagania prawne w zakresie analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka,
– Źródła i przyczyny – identyfikacja,
– Podatności zasobów i procesów,
– Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ryzyka – formy i metody zabezpieczeń,
– Mitygacja ryzyka,
– Klasyczne i nowoczesne metody postępowania z ryzykiem,
– Ryzyko w ujęciu pozytywnym – szanse i mocne strony,
– Ryzyka resztkowe — cząstkowe, czyli co pozostało po wdrożeniu zabezpieczeń?

Materiały szkoleniowe - jak wyglądają?

Materiał szkoleniowy składa się z 2 części, dostarczonych przed i po szkoleniu:

Część I złożoną z materiału merytorycznego oraz zestawu ćwiczeń uczestnik otrzymuje przed szkoleniem.

Część II złożoną z norm, aktów prawnych, wypełnionych z Trenerem ćwiczeń, prezentacji oraz materiałów dodatkowych uczestnik otrzymuje do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Międzynarodowy certyfikat po szkoleniu

Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu w języku polskim oraz angielskim, w oparciu o międzynarodowe standardy.

Kim jest Trener?

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem od ponad 25 lat. W obszarze zarządzania ryzykiem realizował projekty zarówno w bezpieczeństwem publicznym, jak i prywatnym. Wdrażał systemowe rozwiązania oparte o wymagania norm ISO, BS oraz wymagania prawne w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Szacowanie i ocena ryzyka wchodzi w skład szkoleń ścieżki kształcenia zawodowego i rozwoju:

– Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony,
-Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony,
– Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych,
– Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami.

CZAS TRWANIA

2 dni (14 godzin)

CENA SZKOLENIA

Szkolenie on-line: 1300 zł netto
Szkolenie stacjonarne: 1600 zł netto

(+23%VAT)

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

21 – 22 listopada 2023 (on-line)

godz. 09:30 – 15:30

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

BIURO@SZKOLENIAZBEZPIECZENSTWA.PL

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SKLEPU,
ABY KUPIĆ SZKOLENIE