Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 12 lutego 2019
DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA – O SZKOLENIU
DOKUMENTACJA

Szkolenie to organizowane jest przez Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony realizowane jest od 2007 roku. Jego ideą jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia dokumentacji, w tym między innymi

  1. Określania struktury dokumentów – począwszy od polityki bezpieczeństwa (deklaratywnej), przez dokumenty średniego szczebla takie jak plany ochrony, instrukcje bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa (wykonawcze) aż po dokumentowanie działań w postaci notatek, raportów czy innych zapisów.
  2. Zasad tworzenia dokumentacji, w tym tak często pomijanych oceny skutków regulacji, uzgodnień z innymi działami i komórkami organizacji, na które nowe czy nowelizowane regulacje mają wpływ i wielu działań, niezbędnych do właściwego wprowadzenia nowych rozwiązań.
  3. Zasad nadzoru nad dokumentacją, w tym nadzorowaniu, czy personel pracuje na właściwych i aktualnych wersjach dokumentacji, sposobu wdrażania zmian, wycofywania nieaktualnych dokumentów etc.

Te trzy powyższe zagadnienia są w wielu przypadkach krytyczne w ocenie zgodności organizacji z przepisami prawa, wymaganiami klienta czy wymaganiami wewnętrznymi. Można przyjąć, że właściwie zaprojektowana dokumentacja jest podstawą “compliance”.

Korzyści

Najważniejsze korzyści ze szkolenia to zrozumienie powiązań między dokumentacją na poziomie strategicznym, z działaniami operacyjnymi. W praktyce oznacza to możliwość wykazania pełnej zgodności planowanych i realizowanych działań z wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Poza zrozumieniem istoty dokumentacji, jej wzajemnych powiązań i celu, dla którego jest tworzona i realizowana, uczestnicy szkolenia otrzymają w formie edytowalnej wzory i formularze dokumentacji bezpieczeństwa, do zastosowania w swoich organizacjach. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu łączonego z warsztatem.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które mają styczność z dokumentacją. W pierwszej kolejności należy wymienić twórców rozwiązań, a więc managerów i specjalistów bezpieczeństwa, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, security managerów, safety managerów, Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, Inspektorów Ochrony Danych, pełnomocników systemów zarządzania zgodnych z ISO lub innymi standardami. Szkolenie jest również przydatne, choć nie wymagane dla audytorów bezpieczeństwa.

Bonus

W trakcie szkolenia prowadzący pokaże w jaki sposób można zbudować interaktywny system zarządzania dokumentacją, oparty o darmowe rozwiązania mieszczące się na karcie SD lub pendrive.

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA