Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 2 listopada 2022
ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.
Organizacja bezpieczeństwa - 3 proste zasady

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji. 

To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo funkcjonującego systemu. Takiego, który wspiera organizację, realizuje jej cele, sprawnie funkcjonuje w synergii z pozostałymi działami oraz chroni nas przed incydentami i kryzysami.  

Co zrobić, żeby to uzyskać? W tym artykule dzielimy się z Tobą naszymi
3 sprawdzonymi metodami! Gwarantujemy, że ich stosowanie to 80% sukcesu Twojej pracy! 

3 podstawowe zasady organizacji, budowania i rozwijania bezpieczeństwa: 

 1. Dokumentacja bezpieczeństwa – fundament każdej organizacji i każdego systemu! Opisuje, porządkuje i wskazuje sposoby wykonywania czynności oraz zadań. Opisuje wizję i misję bezpieczeństwa, będąc niejako drogowskazem. Wskazuje osoby odpowiedzialne za gromadzenie dokumentów potwierdzających wykonywanie założeń związanych z ochroną i bezpieczeństwem, dzięki czemu manager ma pewność, że są one realizowane. Od jakości tej dokumentacji, przejrzystości i zawartości zależy skuteczność wykonywanych działań. Dobra dokumentacja to podstawa do tworzenia analiz i śledzenia kierunku, w którym zmierzają Twoje działania. Chroni Cię przed incydentami, karami finansowymi, wzmacnia stanowisko firmy na rynku, a nawet wspiera jej wizerunek w relacjach z klientami. 

  Tego, jak stworzyć luz przeprojektować istniejącą dokumentację, utrzymać ją i aktualizować od poziomu strategicznego (polityka bezpieczeństwa i strategia) do poziomu wykonawczego (instrukcje i procedury), dowiesz się na naszym szkoleniu Dokumentacja bezpieczeństwa

 2. Personel bezpieczeństwa – zespół, który współtworzy bezpieczeństwo.  
  Po punkcie 1 zaprojektowaniu i stworzeniu/aktualizacji dokumentacji, kiedy wiesz już, co i jak należy wykonać, musisz przejść do zasady organizacji bezpieczeństwa nr 2 – personelu. Na tym etapie masz dwie możliwości – stworzenie nowego zespołu, jeśli jeszcze go nie masz lub sprawdzenie zasobów naszego zespołu.  Załóżmy, że masz już personel bezpieczeństwa.  Twoim kolejnym krokiem będzie wskazanie wymagań wobec osób, którym powierzyłeś konkretne zadania wynikające z wcześniej zaprojektowanej przez Ciebie dokumentacji.  Będą to zarówno wymagania w zakresie wiedzy, doświadczenia, umiejętności zawodowych, jak i tych związanych z komunikacją i postawami.
  To tzw. czynniki behawioralne, które decydują o tym, czy osoba wskazana na konkretne stanowisko rzeczywiście wykona założone zadania. Bardzo ważnym aspektem jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również osadzenia go w strukturze oraz zadbanie o motywację do poprawnego wykonania pracy.  

  Musisz więc dobrać personel bezpieczeństwa, nauczyć się prawidłowego zarządzania nim i motywowania, szczególnie osoby bezpośrednio podległe managerom i specjalistom, które następnie będą motywowały osoby na niższych stanowiskach. Określić zakres obowiązków, nauczyć się efektywnego łączenia stanowisk organizacyjnych w grupy oraz zarządzać procesem porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji, tak aby organizacja bezpieczeństwa rozwijała organizację i nie była dodatkiem do firmy. Każdy z tych elementów wypracujemy wspólnie na szkoleniu Personel bezpieczeństwa
 1. Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie – element najczęściej pomijany,
  a jednocześnie najważniejszy. Jest wisienką na torcie upieczonym z dokumentacji bezpieczeństwa i personelu. Wiedza i szkolenie to w dużym skrócie zarządzanie wiedzą, którą mamy dostępną w organizacji oraz przekazywanie jej dalej. To również import wiedzy z zewnątrz. Zwieńczeniem jest tu projektowanie rozwoju pracowników zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami organizacji.  

  Po pierwsze: Dopełnieniem dobrze zorganizowanego systemu opartego na dokumentacji, który będzie realizowany przez odpowiednio dobrany personel, jest szkolenie do wykonywania pracy na danym stanowisku.  

  Po drugie: Wiedza i szkolenie wprowadza w zasady opisane w dokumentacji, a więc pomysł i koncepcję organizatora bezpieczeństwa i ochrony, określone zasady działania, raportowania, wykonywania czynności.  

  Po trzecie: Jedyną stałą jest zmiana, dlatego musisz nauczyć się zidentyfikować wiedzę i sklasyfikować ją tak, aby podnieść kwalifikacje personelu i aby odpowiadały one na nowe zagrożenia i ryzyka, a także pojawiające się szanse. 

  Możesz to zrobić z nami na szkoleniu: Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie.

Po zastosowaniu tych trzech zasad możesz nazywać się śmiało Organizatorem bezpieczeństwa. Jeśli chcesz nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na zbudowanie solidnej podstawy w swoim systemie, dziale, organizacji, a przy tym nie chcesz tracić czasu i pieniędzy na obsługę incydentów wynikających z niezrozumiałej i nieprawidłowej dokumentacji, źle dobranego personelu lub niskiego poziomu wyszkolenia i dostępnej wiedzy zapewnią Ci to szkolenia z sektora Organizacja bezpieczeństwa. Zapisz się na Dokumentację bezpieczeństwa, Personel bezpieczeństwa oraz Wiedzę i szkolenie
w bezpieczeństwie korzystając z pakietu zniżkowego i oszczędź 400 zł. Cena pakietu 1400 zł netto.  

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA