Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 8 listopada 2022
INNE SPOJRZENIE NA ROZWÓJ — szkolenia i możliwość rozwoju najbardziej pożądanymi benefitami na rynku pracy.
Inne spojrzenie na rozwój — szkolenia i możliwość rozwoju najbardziej pożądanymi benefitami na rynku pracy.

Szkolenia i rozwój, w tym budżety na tego rodzaju przedsięwzięcia nadal spychane są w firmach na dalszy plan. Pracodawcy zapominają, że czasy dynamicznie się zmieniają, rynek i konkurencja rozwija, a pracownicy często stoją w miejscu. Tymczasem personel jasno komunikuje, że możliwość udziału w szkoleniach, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji są dla nich jedną z najważniejszych wartości, jakie może zaoferować im pracodawca. Jak głosi popularny frazes „największy kapitał Twojej organizacji opuszcza jej siedzibę codziennie o 16”. Jak rozwijać ten kapitał i być uważnym na potrzeby pracowników? 
 
📍 Zacznijmy od tego, czego oczekują kandydaci od pracy marzeń? Z badań przeprowadzonych przez firmę Michael Pages wynika, że najbardziej pożądanymi benefitami, które może zaoferować firma pracownikowi, są szkolenia i rozwój: 
 
👉 Aż 48% ankietowanych zadeklarowało, że doceniłoby uzyskaną od lidera pomoc w rozwijaniu swojego potencjału. 
 
👉 71% respondentów wymieniło szkolenia i rozwój kariery wśród najbardziej pożądanych benefitów. 
 
👉 Niemal połowa badanych (46%) przyznała, że najsilniejszym motywem w przypadku pracy w dużych organizacjach jest możliwość rozwoju i korzystania ze szkoleń oferowanych przez firmę. 

Z kolei raport firmy Hays Poland ,,ROZWÓJ ZAWODOWY. Oczekiwania specjalistów i możliwości firm” daje nam jasny obraz tego, że luka kompetencyjna stanowi poważny problem na rynku pracy, którego rozwiązanie leży po obu stronach pracodawca — pracownik. Wyniki badań wskazują jednak tę samą zależność, która występowała w badaniu przeprowadzonym przez Michael Pages — eksperci, profesjonaliści, managerowie, pracownicy chcą się edukować i to właśnie w edukacji widzą rozwiązania na niosącą coraz to nowe wyzwania przyszłość. 
 
Weźmy pod lupę kluczowe wnioski raportu: 

👉 SPECJALIŚCI CHĘTNIE ROZWIJAJĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI – 98% respondentów zadeklarowało otwartość na zdobywanie nowych kompetencji. Pracownicy korzystają z zasobów oferowanych przez pracodawców oraz podejmują niezależne inicjatywy, niejednokrotnie inwestując w rozwój swój czas prywatny i pieniądze. Co więcej, specjaliści zauważają korzyści płynące z udoskonalania swoich umiejętności poza godzinami pracy. Aż 88% pracowników przynajmniej okazjonalnie poświęca czas na takie działania. Analizując poziom zadowolenia specjalistów z zasobów edukacyjnych udostępnianych przez firmy, można jednak wskazać duże pole do poprawy. Zaledwie 36% respondentów jest bowiem usatysfakcjonowanych ofertą szkoleniową swojego pracodawcy. 
 
👉 NIE KAŻDA FIRMA DYSPONUJE BUDŻETEM SZKOLENIOWYM – 57% ankietowanych firm odpowiedziało, że dysponuje rocznym budżetem szkoleniowym. Wciąż jest to zbyt mały odsetek, aby zapełnić lukę kompetencyjną dostrzeganą przez pracodawców. Zmiana może jednak nastąpić w najbliższym czasie. Według 93% organizacji ciągłe zdobywanie wiedzy jest ważnym elementem kultury organizacyjnej. 
 
👉 PRACODAWCY SĄ ZANIEPOKOJENI NIEDOBOREM KOMPETENCJI – pomimo otwartości specjalistów na podnoszenie kwalifikacji, pracodawcy deklarują zaniepokojenie niedoborem kompetencji w firmie. Jednocześnie, w tej grupie zaledwie co druga organizacja jest zdania, że jej aktualna oferta szkoleniowa może rozwiązać ten problem. Zaledwie 9% ankietowanych organizacji wskazało, że nie ma obaw w związku z aktualnym zestawem umiejętności pracowników. 
 

Michael Pages 
Hays Poland podały nam na tacy pełne potrzeby pracowników i rynku pracy. Jak wykorzystać te dane i o czym musisz pamiętać? 
 
️Oto kilka przydatnych wskazówek:  
 
✔️ Jeśli chcesz, aby Twoja organizacja była bardziej atrakcyjna na rynku pracy (zarówno dla nowych kandydatów, jak i obecnych pracowników), powinieneś wziąć pod uwagę potrzeby Twojego obecnego i przyszłego personelu. Inwestycja w rozwój pracownika to inwestycja w rozwój firmy. Rozwijanie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności i wiedzy nie tylko podniesie morale pracownika, ale również pozwoli mu na wprowadzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia do organizacji. 
 
✔️ Zaplanowanie odpowiedniego systemu zarządzania kompetencjami w organizacji oraz indywidualnych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego pracowników to podstawa sukcesu. W wielu firmach rozwój pracownika kończy się po wdrożeniu i przekazaniu mu zakresu obowiązków. Tymczasem właściwa identyfikacja kompetencji pracowników pozwoli Ci poznać mocne strony Twojego zespołu i dowiedzieć się, które umiejętności wymagają dopracowania oraz jak w świadomy sposób pokierować rozwojem personelu i jakie szkolenia będą najbardziej owocne. 
 
✔️ Marzeniem każdego dyrektora i managera jest zespół ludzi, na których może polegać. Daj pracownikowi możliwość rozwoju. Zastanawiałeś się kiedyś, ilu klientów tracisz przez brak odpowiednio rozwiniętych kompetencji Twoich pracowników? Jeśli nie inwestujesz w nich odpowiednio dużo czasu i pieniędzy, utrata klientów to wyłącznie Twoja zasługa. Czy wiesz, że odpowiednio wyszkolony zespół może uchronić organizację (a tym samym Ciebie) przed incydentem i kryzysem? Może być również szansą dla organizacji, którą wspólnie przekujecie w sukces. Pamiętaj, że to Ty (jako dyrektor lub manager) odpowiadasz za poziom wiedzy wewnątrz organizacji, jej dojrzałość, realizację misji oraz wizji. Pracownicy mają Cię w tym tylko wspierać, realizować powierzone im zadania. To jak zadania te będą realizowane, zależy m.in. od poziomu rozwoju pracowników. 
 
✔️ Wybierz świadomie firmę szkoleniowo — edukacyjną, której misją jest rozwijanie kompetencji Twoich pracowników oraz Twojej branży. Kieruj się doświadczeniem, wiedzą, działalnością firmy i indywidualnym podejściem do uczestników. Wybieraj formę szkolenia interaktywnego wykładu łączonego z warsztatem, tak aby wynieść maksimum korzyści ze szkolenia. Korzystaj z branżowych warsztatów i webinarów. Zaglądaj na blogi. Pamiętaj, że dobra firma szkoleniowa powinna wesprzeć Cię w wyborze odpowiedniego szkolenia. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy, skorzystaj z pomocy specjalistów. Na rynku jest wielu trenerów biznesu z zakresu rozwoju kompetencji managerskich, społecznych i kulturowych. W Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony możesz bezpłatnie skonsultować potrzeby szkoleniowe Twoje lub Twoich pracowników i ułożyć indywidualną ścieżkę rozwoju i kształcenia zawodowego. Pamiętaj, że edukacja to nie tylko szkolenia. 
 
✔️ Potencjał rozwojowy pracowników jest sprzężony z sukcesem, odpornością i prężnością całej organizacji. 
 
✔️ Proces uczenia się i rozwijania umiejętności trwa przez całe życie, na każdym etapie kariery zawodowej. Inwestowanie w rozwój pracowników nie jest działaniem szybkim i jednorazowym, a długoterminowym procesem. 
 
Wielu pracodawców nadal uważa, że inwestowanie w pracowników jest związane z ryzykiem np. tego, że pracownik odejdzie i stratą czasu. Czasu, który pracownik powinien poświęcić na pracę. Nieinwestowanie w pracownika i zaniechanie jego rozwoju jest z kolei ryzykanctwem prowadzącym do znacznie większych strat niż wydanie budżetu firmowego na edukację i rozwój. 

 
Organizacje potrzebują zrównoważonego podejścia i konstruktywnych zmian w rozwijaniu i gospodarowaniu wewnętrznych zasobów wiedzy personelu, tak aby utrzymać ciągłość działania i być elastycznymi w dzisiejszym, dynamicznym świecie. Muszą skupić się na budowaniu kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój, w której edukacja jest naturalnym procesem wypełniającym lukę kompetencyjną. Czas spojrzeć na rozwój z innej perspektywy. 

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA