Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 14 lutego 2019
PERSONEL BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIE, KTÓREGO POTRZEBUJESZ BY TWOJA FIRMA SIĘ ROZWIJAŁA.

Kto i co? Jak i czym? Kiedy i dlaczego?

Przed każdym managerem czy specjalistą bezpieczeństwa planującym działania pojawia się szereg pytań.W każdym projekcie systemu zarządzania bezpieczeństwem pojawia się w pewnym momencie konieczność przypisania konkretnej osobie działań, za które będzie odpowiedzialna. Wskazania odpowiedzialności, dostosowania narzędzi, opisania sposobu postępowania i jakże dziś ważnego potwierdzenia jego wykonania.

Jak podejść do tego wyzwania tak, by firma na tym nie straciła i rozwijała się w dobrym kierunku, zadania były wykonane prawidłowo, a my nie musieli brać na siebie odpowiedzialności za nieprawidłowe decyzje?

Na to i szereg innych pytań odpowiadamy w trakcie szkolenia „Personel Bezpieczeństwa”. Szkolenie obejmuje całą organizację pionu bezpieczeństwa zarówno formalnego jak i nieformalnego, od określenia rodzaju struktury a często nawet jej wyboru, poprzez określenie poziomów zarządzania, aż po przypisanie zadań i aktywności.

Personel bezpieczeństwa w naszym rozumieniu to nie tylko specjalista ds. zabezpieczeń, pracownik ochrony, czy inspektor BHP, ochrony danych, czy ochrony ppoż. To każda osoba, której przypisano zadania. Dla przykładu:

 • To personel sprzątający, który znajdując wydruki z danymi osobowymi musi zareagować,
 • To pracownik logistyki, który w trakcie rozładowania transportu zidentyfikuje jakąkolwiek emisję substancji niebezpiecznej i musi zareagować,
 • To osoba z sekretariatu czy biura podawczego, która odbiera przesyłki.

Mimo, że formalnie osoby te nie podlegają bezpośrednio managerowi czy dyrektorowi ds. bezpieczeństwa, muszą wykonać zadania przez niego określone.

 • Ale jak sobie poradzić mimo braku bezpośredniej zależności?
 • Jak wymóc na pracownikach innych działów realizację zadań?
 • Jak ich wyposażyć w niezbędną wiedzę i narzędzia?
 • Jak uświadamiać i budować bezpieczeństwo w firmie?

Zapraszamy na nasze szkolenie, gdzie eksperci zajmujący się tworzeniem struktur bezpieczeństwa od kilkudziesięciu lat, podzielą się nie tylko wiedzą, ale również dobrymi praktykami. A także zgodnie z misją ESSA postarają się rozwiązać najtrudniejsze problemy pracy codziennej. Dodatkowo przez 30 dni po szkoleniu otrzymasz od nas wparcie, które pomoże Ci wdrożyć wszystko czego nauczyłeś się na szkoleniu do pracy codziennej.

W programie między innymi:

 • Identyfikacja struktury organizacyjnej firmy oraz identyfikacja mocnych i słabych stron przyjętych rozwiązań,
 • Identyfikacja stanowisk – typów i rodzajów,
 • Identyfikacja zadań na stanowiskach,
 • Opis klasyczny i opis przez kompetencje,
 • Przypisanie zadań i odpowiedzialności,
 • Implementacja rozwiązań,
 • I wiele innych.
AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA