Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Szkolenie: BHP dla managerów

250,00  + VAT

Opis

Szkolenie w formie warsztatowej prowadzone na żywo online przez Trenera, skierowane do Managerów i osób na stanowiskach zarządczych.

Celem szkolenia BHP dla managerów jest zapoznanie uczestników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Prócz wiedzy z zakresu BHP jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami prawnymi w firmach i organizacjach, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym aspektem szkolenia będzie zapoznanie też z wymogami związanymi z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (ATEX).

Szkolenie nie jest szkoleniem BHP dla osób kierujących pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych.

Program szkolenia i profil trenera: BHP dla managerów

Może spodoba się również…