Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Różnice między kryzysem i zarządzaniem kryzysowym – dwa oblicza kryzysu w odniesieniu do ISO 22361:2022.

Różnice między kryzysem i zarządzaniem kryzysowym – dwa oblicza kryzysu w odniesieniu do ISO 22361:2022.