Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 17 marca 2020
SZKOLENIA W FORMIE E-LEARNINGU – JAK WYGLĄDAJĄ?
Szkolenia on-line - jak wyglądają?

Nowa rzeczywistość nauczyła nas korzystać z nowych narzędzi, a tym samym umożliwiła wejście na wyższy poziom w edukacji online. Dostęp do wiedzy jest na wyciągnięcie ręki, a nabycie nowych umiejętności z pomocą Internetu to już nasza codzienność. Czym jest e-learning, jak z niego korzystać i jak wygląda on w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony – tego dowiesz się z artykułu.

Czym jest distance-learning?

Distance learning dokładnie tłumaczony to edukacja na odległość. Jedną z jego form jest e-learning, czyli nauczanie na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Distance learning pasywny

Podobnie jak w przypadku nauczania na odległość środkami tradycyjnymi, tak również w distance learningu możemy mieć do czynienia z pasywną formą kształcenia. Oznacza to, że osoba ucząca się otrzymuje materiały do samodzielnej nauki. Może również rozwiązywać zadania i quizy a interakcja z prowadzącym jest ograniczona do minimum.

Najczęściej do tej formy jest sprowadzana nazwa “e-learning” czyli sposób nauczania na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Nie jest to określenie precyzyjne, ponieważ jest to tylko jedna z firm e-learningu.

W formach tradycyjnych nazywano się go czasem kursami korespondencyjnymi.

Distans-learning aktywny

Drugą z form e-learningu jest ta z prowadzącym zajęcia. Jego formy są bardzo popularne w krajach o dużych przestrzeniach takich jak Stany Zjednoczone czy Australia, gdzie często niemożliwy jest dowóz uczniów do szkół. W tej formie prowadzący ma cały czas kontakt z uczestnikami zajęć poprzez spotkanie za pośrednictwem Internetu.

E-elarning w ESSA

W Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony do tej pory prowadziliśmy zajęcia e-learningowe w formie pasywnej. Od 19 marca 2020 postanowiliśmy uruchomić e-learning w formie mieszanej:

 • Pasywny – dla zapoznania się z teorią;
 • Aktywnej – dla wyjaśnienia zadań i prowadzenia ćwiczeń.

Forma e-learningu aktywnego jest interaktywnym wykładem łączonym z warsztatem. Każde szkolenie prowadzone jest w małej grupie maksymalnie 5 osobowej, dzięki czemu Trener podczas szkolenia poświęca uwagę i czas indywidualnie każdemu uczestnikowi. Wszystkie materiały on-line przesyłane są przed szkoleniem. Materiał merytoryczny w formie e-booka z poradnikiem, ćwiczenia oraz formularze do wykorzystania w codziennej pracy w formacie Word. Każdy z uczestników ma możliwość pracy nad własnym case stusy.

Szkolenia, które możesz odbyć poprzez e-learning:

 • Szacowanie i ocena ryzyka;
 • BIA – analiza wpływu na biznes;
 • Dokumentacja bezpieczeństwa;
 • Zarządzanie Incydentami Bezpieczeństwa;
 • Zarządzanie ciągłością działania;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Personel bezpieczeństwa;
 • Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie;
 • Audytor RODO;
 • Audyt Bezpieczeństwa;
 • Manager Bezpieczeństwa Fizycznego.

Dodatkowo z bloku prawnego w formie aktywnej realizować będziemy*:

 • Podstawy RODO;
 • RODO dla Managerów;
 • Podstawy ochrony PPOŻ;
 • Ochrona PPOŻ dla Managerów;
 • Podstawy BHP;
 • BHP dla Managerów.

*Szkolenia z bloku prawnego nie są szkoleniami nadającymi uprawnienia państwowej lub podstawami do ich uzyskania. Osoby posiadające kwalifikacje z tych obszarów, a uczestniczące w ścieżkach kształcenia zdają tylko egzamin potwierdzający wiedzę.

Na szkolenia w formie e-learningu możesz zapisać się drogą mailową: biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA