Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 8 stycznia 2019
SZKOLENIE AUDYT BEZPIECZEŃSTWA Z PRAKTYKAMI

Najbliższa edycja szkolenia Audyt Bezpieczeństwa z praktykami.

Z każdym szkoleniem staramy się zapewnić uczestnikom ESSA coraz wyższy poziom naszych usług. Tym razem przekazywaną wiedzę i ćwiczenia na szkoleniu postanowiliśmy poprzeć pracą zawodową. Co to oznacza? Każdy z uczestników najbliższego szkolenia Audyt Bezpieczeństwa, które odbędzie się 04-05 lutego 2019 roku, będzie miał możliwość uczestniczenia w prawdziwym audycie bezpieczeństwa.

Cel praktyk

Celem praktyk jest pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia Audyt Bezpieczeństwa, które odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2019 roku. Udział w praktykach jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w audytach jest ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia. Podstawą realizacji będzie odrębna umowa podpisana z praktykantem.

Praktyki całkowicie bezpłatne oraz przewidziane dla wszystkich uczestników szkolenia. Szacowany czas praktyki, polegającej na pracy własnej oraz działania w zespole audytu to około 45 godzin.

Audytorami wiodącymi i opiekunami praktykantów są audytorzy, którzy ukończyli ścieżki Audytor Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Informacji, ECSSA – Essa Certified Safety & Sceurity Auditor oraz posiadają nie mniej niż 30 wykonanych audytów jako audytor wiodący.

Obszar praktyk

Audyt będzie realizowany w trzech obszarach:

  • RODO i ochrona danych osobowych (2 miejsca)
  • Bezpieczeństwo i ochrona fizyczna (2 miejsca)
  • Bezpieczeństwo przemysłowe w obszarze ochrony przeciwpożarowej (2 miejsca)

Praktyki odbywać się będą na terenie zakładów przemysłowych, z różnych branż.

Lokalizacja fabryk:

  • Mazowsze
  • Łódzkie

Termin praktyk

Wstępny termin praktyk zostanie zaplanowany w trakcie szkolenia. Audyty przewidziane zostały na pierwszy kwartał 2019 roku.

Przebieg praktyk

Przebieg praktyk będzie realizowany dokładnie tak jak audyt bezpieczeństwa, tj:

  • Etap przygotowania obejmujący inicjację audytu, określenie zakresu, wskazanie podstawowych kryteriów audytu oraz zaplanowanie audytu;
  • Etap audytu właściwego, podzielony na fazy I – analizę dokumentacji, fazę II wizyty w lokalizacji oraz podsumowanie w formie raportu.
  • Zakończenie audytu w formie prezentacji raportu u klienta wraz z omówieniem.

Komunikacja w audycie

Podstawowym kanałem komunikacji w trakcie praktyki będą środki komunikacji elektronicznej w tym maile, telefony, dedykowane grupa dyskusyjna oraz Skype.

Udział w praktykach jest dobrowolny.

Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@essa.pro

Więcej o szkoleniu: Audyt Bezpieczeństwa

Jak wyglądają nasze szkolenia? Relacje ze szkoleń:

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

DYREKTYWA CER – ZMIANY I WYMAGANIA. Na CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dyrektywa CER: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych wprowadza szereg zmian związanych z organizacją bezpieczeństwa na ich obiektach. Odrębnie od poprzedniej regulacji, w tej...

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA – 3 proste zasady.

Organizacja bezpieczeństwa to nic innego, jak trójskładnikowa podstawa, na której budujemy, rozwijamy i realizujemy cele bezpieczeństwa, a tym samym organizacji.  To zestaw obowiązkowej wiedzy i umiejętności, który stanowi fundament do zbudowania prawidłowo...

ALKOMATY A COMPLIANCE

Ostatni artykuł z cyklu nie będzie dotyczył bezpośrednio alkomatów, a idei czy też filozofii zgodności. Od wielu lat compliance, czyli zgodność, jest jednym z ważniejszych nurtów, który w dość dużym stopniu konkuruje z działami zajmującymi się bezpieczeństwem (RODO,...

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA