Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje? W poprzednim artykule zostało opisane ryzyko w NIS 2 – wymagania w zakresie szacowania i oceny ryzyka w kontekście świadczenia usług kluczowych. Dziś kilka słów o...
SZKOLENIE ESSA W LONDYNIE. JAK SZKOLIMY?

SZKOLENIE ESSA W LONDYNIE. JAK SZKOLIMY?

Zapraszamy do relacji z naszego szkolenia, jakie zrealizowaliśmy w Londynie dla klienta z branży produkcyjnej (żywność). Na obiekcie istnieje możliwość występowania atmosfer wybuchowych. W Wielkiej Brytanii regulacją dla tego obszaru jest tzw DSEAR czyli Dangerous...