Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

O wiodących koncepcjach personalnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyli jak zarządzać personelem, by unikać jego błędów?

O wiodących koncepcjach personalnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyli jak zarządzać personelem, by unikać jego błędów?

Błędy pracownika, błędy kierownika, błędy… Błąd pracownika może powodować dla firmy dużą stratę, czasem nawet bardzo dużą. Błąd pracownika z działu bezpieczeństwa czy innej osoby, który wykonuje zadania dotyczące bezpieczeństwa może kosztować firmę zdecydowanie ZA...
Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje?

Analiza wpływu w NIS 2 – czym różni się od szacowania i oceny ryzyka oraz jak się ją wykonuje? W poprzednim artykule zostało opisane ryzyko w NIS 2 – wymagania w zakresie szacowania i oceny ryzyka w kontekście świadczenia usług kluczowych. Dziś kilka słów o...