Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Czy moja procedura ma sens (warsztat)

online

Dlaczego powinieneś wziąć udział w warsztacie? Poznaj korzyści: Dogłębna analiza procedur: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat kluczowego elementu systemów zarządzania, jakim są procedury oraz zrozumieją ich rolę w kontekście działań […]

65zł

Warsztat: Polityka szacowania i oceny ryzyka w NIS 2.

online

Zapraszamy na wydarzenie warsztatowe, na którym oprócz wiedzy otrzymają państwo narzędzia: OSR - ocenę skutków regulacji, opisującą Politykę jako dokument organizacyjny, jej zakres, oddziaływanie na organizację, Szablon polityki w formacie […]