Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 25 sierpnia 2019
RELACJA Z PRAKTYKI POSZKOLENIOWEJ

Nasi praktykanci ze ścieżki ECSSA – ESSA Certified Safety & Security Auditor (Certyfikowany przez Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony) kilka dni temu zakończyli pierwszą praktykę z audytu bezpieczeństwa.

Obszar praktyk obejmował bezpieczeństwo i ochronę fizyczną poszerzoną o kwestie przygotowania placówki do zdarzeń o charakterze terrorystycznym, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, BHP, ATEX (atmosfery wybuchowe) oraz ochronę danych i RODO.

Jednogłośnie praktykanci ocenili audytowany obszar jako skomplikowany i bardzo szeroki.

Wiedza wyniesiona ze szkolenia była na tyle praktyczna i rzeczowa, że ostatecznie udało nam się uzyskać założone efekty. Np. konsultacje rozwiązań między audytorami obszarowymi. Oznacza to, że rekomendacje i zalecenia zaczynały się od projektu, który był uzgadniany z pozostałymi audytorami o ile był powiązany z ich obszarami. Np. kwestie bezpieczeństwa fizycznego rejestratorów uzgodnione musiały być z audytorem właściwym do RODO, drogi ewakuacyjne i ich drożność (w tym otwarte drzwi) z audytorem od bezpieczeństwa fizycznego. Takich obszarów przy każdym audycie jest wiele, co przekłada się na dość burzliwy przebieg spotkania w trakcie którego kończony jest projekt raportu z audytu. I tak samo było tez i tym razem. Ponownie jednak udało się uzyskać efekt edukacyjny, który założyliśmy przed praktyką. Audytorzy muszą UZGODNIĆ treść raportu w swoich obszarach, a nie narzucić korzystając z wiedzy i możliwości zamknięcia dyskusji krótkim „tak musi być”. Taka postawa jest bardzo negatywna i burzy zespół. Nasz zespół zgrał się w ciągu kilku tygodni i ze wsparciem aplikacji udało się precyzyjnie wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Kolejna nasza praktyka tym razem skierowana jest do managerów bezpieczeństwa i ochrony, którzy realizują inną ścieżkę – ECSSM – ESSA Certified Safety & Security Manager. Tym razem przedmiotem działań będzie opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Realizacja odbywać się będzie w systemie konsultingowo-doradczym. Firma i obiekt również bardzo wymagające, ponieważ oprócz standardowych obszarów jak bezpieczeństwo fizyczne, RODO, BHP i ochrona przeciwpożarowa działać będziemy przy ATEX (atmosfery wybuchowe), HACCP (bezpieczeństwo żywności), czy bezpieczeństwo środowiskowe.

Zapraszamy na szkolenia z praktyką do Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony.

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA