Europejska Akademia
Bezpieczeństwa i Ochrony

EUROPEAN SAFETY & SECURITY ACADEMY

biuro@szkoleniazbezpieczenstwa.pl

Data publikacji: 13 maja 2021
MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE – JAK ZAROBIĆ NA BEZPIECZEŃSTWIE?

Bezpieczeństwa nie da się policzyć. Trudno nie zgodzić się z tą maksymą. Na pewno jednak da się policzyć nakład, koszt lub wydatek na bezpieczeństwo.  Nie są to również synonimy, mimo że brzmią podobnie. Jak skutecznie przekonać managerów, dyrektorów i prezesów zarządzających firmą do ponoszenia nakładów na bezpieczeństwo? Musimy posługiwać się ich słownikiem.

Jednym z najczęściej używanych słów jest optymalizacja. Jak ją rozumieć? Czy optymalizacją będzie nakładanie na personel bezpieczeństwa dodatkowych zadań z obszarów niezwiązanych z bezpieczeństwem? Raczej nie. Dlatego musimy wiedzieć, jakie zadania wykonują osoby dedykowane do zapewnienia bezpieczeństwa, identyfikując te, które zostały „zwyczajowo” przekazane do realizacji przez inne działy np. dostarczanie poczty, układanie opakowań, koszyków na zakupy czy wynoszenie śmieci.

Identyfikacja, ile bezpieczeństwa jest w bezpieczeństwie to podstawa optymalizacji
i szukania realnych oszczędności w obszarze bezpieczeństwa. Jeśli personel ma realizować dodatkowe zadania, musi zostać to zidentyfikowane. Aby nie obciążać budżetu bezpieczeństwa a budżet, na którego rzecz zadania są wykonywane.

Każdy pomysł na oszczędność czy optymalizację to projekt, wymagających założeń. Najczęściej związany z większą lub mniejszą inwestycją. Jak jednak wyliczyć inwestycję i jej zyskowność, jeśli bezpieczeństwo postrzegane jest jako koszt? Z pomocą przychodzą modele znane z analizy finansowej np. ROI (zwrot z inwestycji). Wielkość zysku w tym modelu to zmniejszenie straty wyliczone na podstawie tzw. incydentów referencyjnych, których podstawą jest koszt standardowy (termin ekonomiczny). Jest to identyfikacja wszystkich nakładów i wydatków związanych z incydentem, w tym, jeśli to możliwe również koszt utraconych korzyści (termin ekonomiczny).

Posiadając te dane oraz wiedzę jak określać przepływy finansowe ujemne i dodatnie w projektach (w tym związane z incydentami i zdarzeniami) specjalista, manager bezpieczeństwa lub analityk, dysponuje wiedzą o tym, jak policzyć zyskowność z inwestycji i zaprezentować kilka koncepcji związanych z bezpieczeństwem. To stan aktualny (projekt nr 1) oraz co najmniej jeden pomysł na optymalizację.

Nasze szkolenie dostarcza wiedzy o tym, w jaki sposób rozmawiać z osobami zarządzającymi, jak identyfikować zadania (ile bezpieczeństwa jest w bezpieczeństwie) oraz jak porównywać projekty inwestycyjne w bezpieczeństwie. Incydenty, zdarzenia pochłaniają zawsze czas, pieniądze. Powodują, że nie zrealizujemy innych zadań, działań, a prewencja w innych obszarach będzie obniżona. To wszystko składa się na ukryte koszty, nakłady i wydatki. Kiedy wszystkie zbierzemy w całość, porównamy w projektach przypisując im kategorie przepływów ujemnych (nakładów) i dodatnich (rozumianych jako środki pozostające w portfelu, dzięki braku incydentu), będziemy wiedzieć, które z projektów są najbardziej zyskowne. Nie zawsze są to te, które wiążą się z dużymi nakładami.

Dzięki temu zarządzanie bezpieczeństwem przestaje być nieokreślonym gdybaniem, a staje się w pełni profesjonalnie zarządzanym procesem. W realny sposób wspierającym biznes i podstawowe cele funkcjonowania organizacji. Dzięki wiedzy i ćwiczeniom wykonanym podczas szkolenia managerowie, specjaliści oraz analitycy będą potrafili uzasadnić wydatki na bezpieczeństwo.

Ramowy program szkolenia Maksymalizacja zysków w bezpieczeństwie:

  • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (managerskiej);
  • Podstawowe terminy;
  • Wstęp do loss prevention;
  • Ile kosztuje bezpieczeństwo? (ćwiczenie: identyfikacja zadań personelu bezpieczeństwa);
  • Ile kosztuje incydent? (ćwiczenie: wyliczenie kosztu referencyjnego incydentu);
  • Optymalizacja procesów bezpieczeństwa (ćwiczenie: projekt optymalizacyjny);
  • Inwestycje w bezpieczeństwie (ćwiczenia: porównanie projektu optymalizacyjnego do obecnego stanu, z wykorzystaniem wcześniejszych ćwiczeń.

Najbliższy termin szkolenia 28 maja 2021, godz. 09:30 – 15:30

Więcej o szkoleniu: Maksymalizacja zysków (kliknij i dowiedz się więcej)

Cena: 650 zł

Zapisy: szkolenia@essa.pro

AUTOR: Eksperci ESSA

PODOBNE ARTYKUŁY:

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA